09:00 czasu polskiego

Wraz z Wydziałem Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zapraszamy na kolejny webinar dotyczący legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Na spotkaniu omówimy dobre praktyki oraz wskażemy błędy, które towarzyszą aplikowaniu o zezwolenie na pobyt.

Zapraszamy zarówno osoby, które są w procedurze legalizacji pobytu jak i te, które planują składanie wniosku.

Przedstawimy przebieg i logikę postępowania o udzielenie zezwolenia, a także wyjaśnimy m.in.:

 jak dobrze przygotować aplikację,

  jak i w jakich sprawach urząd komunikuje się z wnioskodawcą,

  jak uniknąć błędów, które wpływają na wydłużenie postępowania,

  czy jest możliwe przyspieszenie wydania decyzji lub karty pobytu.

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/843878-1025/

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: