O nas

Towarzystwo Kultury Polskiej  iim.W. S. Reymonta gromadzi Polaków Równego. Organizacja działa od 1993 roku. Od tego czasu organizuje życie tutejszych Polaków poprzez imprezy kulturalne, konferencje naukowe, odznaczanie  świąt narodowych polskich i ukraińskich, oraz corocznych Festywali Kultury Polskiej.

Głównym celem Towarzystwa jest utworzenie przyjaznej atmosfery dla Polaków jak z Równego tak i spoza jego granic. Chodzi najpierw o zachowanie spadku kulturowego, a także promowanie Polski. Z założenia wiele uwagi poświęcamy rozwijaniu talentów dzieci i młodzieży. Przy Towarzystwie działa szkoła języka polskiego dla dzieci i młodieży, stworzone chóry “Serafin”, “Faustyna” i “Dobry Wieczór” – gromadzą ludzi różnego wieku.

Dzięki wsparciu fundacji z Polski praktykujemy tworzenie polskich programów na miejscowych rozgłośniach. Z 2009 po 2012 leciał nasz program “Weekend z Polską” na Radio Trek. W 2016 na Radio Rivne.FM mieliśmy program “Polska Fala”. 

Obecnie do Towarzystwa należy ponad 200 osób. Są to nauczyciele, lekarze, inżynierowie, przedstawicieli innych zawodów, jak też renciści i emeryci. Szukamy również przyjaciół i rodaków których los zaprowadził daleko od rodzinnego domu – od przepięknych Wołynia i Polesia.

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

%d bloggers like this:

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: