Nowy odcinek Polskiej Fali poświęcony osobie Józefa Łobodowskiego.
On był jednym z niewielu poetów czasów międzywojennych, którzy odnawiali związki współczesnej liryki polskiej z tradycją szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu. 🇵🇱 i 🇺🇦

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

Dzięki!

Redaktorzy zostali powiadomieni.