Informujemy, że 5.08. zmieniły się zasady wjazdu na terytorium Ukrainy 🇺🇦
Osoby wjeżdżające na terytorium Ukrainy powinny posiadać ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia COVID 19.
Ponadto podstawą do przekroczenia granicy jest:
➡ zaświadczenie o odbyciu pełnego kursu szczepień preparatami zatwierdzonymi przez WHO – osoby takie nie podlegają obowiązkowi kwarantanny;
LUB
➡ negatywny wynik testu (test PCR lub antygenowy) zrobionego nie później na 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Należy zaznaczyć, że fakt poddania się testowi poza granicami Ukrainy nie zwalania z konieczności odbycia kwarantanny. Konieczne jest wykonanie ponownego testu (PCR lub antygenowego) już na terenie Ukrainy w ciągu 72 godzin od momentu przekroczenia granicy.
Zaświadczenie o szczepieniach lub negatywny wynik testu nie jest wymagane od dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób posiadających prawo stałego pobytu na Ukrainie.
Osoby podlegające obowiązkowi kwarantanny muszą zainstalować na telefonie aplikację „Вдома” (odmowa wiążę się z zakazem wjazdu). Kwarantanna zaczyna się po 72 godzinach od przybycia i trwa 10 dni. Kwarantanna może zostać skrócona po wykonaniu testu (test PCR lub antygenowy) na terytorium Ukrainy W przypadku osób wjeżdżających na Ukrainę po pobycie w Rosji i Indiach (przez 7 dni w ciągu ostatnich 14 dni) nie ma możliwości uniknięcia lub skrócenia kwarantanny. Ponadto trwa ona nie 10, a 14 dni.
Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są:
➡ osoby poniżej 18 roku życia;
➡ szefowie i członkowie oficjalnych delegacji, pracownicy organizacji międzynarodowych oraz osoby, które im towarzyszą, a także osoby przyjeżdzające na Ukrainę na zaproszenie prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy, Biura Prezydenta Ukrainy, MSZ Ukrainy;
➡ pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, przedstawiciele oficjalnych misji organizacji zagranicznych akredytowanych na Ukrainy oraz członkowie ich rodzin;
➡ eksperci straży/służb granicznych państw członków UE przybywający w celu wzięcia udziału we wspólnych operacjach w ramach działalności FRONTEX.

Źródło: Konsulat RP

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: