Po upadku Powstania Listopadowego Imperium Rosyjskie rozpoczęło represje wobec powstańców. Nowa fala rusyfikacji dotknęła zwłaszcza ziemie Wołynia, Polesia, Podola, Obwodu Kijowskiego i Czerkaskiego. Zatarto tu wszelkie ślady obecności polskiej kultury. W ramach tych procesów odebrano Ławrę Poczajowską greckokatolickim mnichom bazylianom (za wspieranie powstańców) i sprowadzono tam prawosławnych mnichów Patriarchatu Moskiewskiego. Jednocześnie Rosjanie przerwali historię Liceum w Krzemieńcu.
Więcej o tym w trzeciej części naszej opowieści o Powstaniu Listopadowym na falach Słuchaj, tu Polska.

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: