VIII Dyktando z języka polskiego na Ukrainie – „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” już za nami.

Jedenastoosobowa grupa członków Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie  im Wł. St. Reymonta 18 września 2021 r. przystąpiła do pisania dyktanda. Punktualnie o godz. 12.00 wszyscy usłyszeli ciekawą treść poświęconą Stanisławowi Lemowi. Dyktowała Elżbieta Piotrowska nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Równem.                                                                     
Spośród piszących z różnych organizacji: Sojuszu Tomasza Padurry, Towarzystwa Ziemi Zdołbunowskiej i Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta nauczyciele sprawdzający wyłonili najlepszych.                                                                                                                       

W grupie dorosłych laureatami zostali:

  1. Pani Irena Kazimierska z TKP im. Wł. St. Reymonta w Równem zdobyła tytuł 
    Mistrza Ortografii Polskiej za rok 2021
  2. Pan Aleksander Ibułajew z TKP im Wł. St. Reymonta w Równem zdobył tytuł 
    I Wicemistrza Ortografii Polskiej za rok 2021
  3. Pani Jarosława Drutsa z TKP im. Wł. St. Reymonta w Równem zdobyła tytuł                                     
    II Wicemistrza Ortografii Polskiej za rok 2021.

W grupie młodzieży laureatami zostały dwie uczennice z Towarzystwa Ziemi Zdołbunowskiej zdobyły tytuł Mistrza Ortografii Polskiej za rok 2021 i I Wicemistrza Ortografii Polskiej za rok 2021.

Angela Tarasiuk z TKP im. Wł. St. Reymonta w Równem zdobyła tytuł II Wicemistrza Ortografii Polskiej za rok 2021.

Były też nagrody dla studiujących w Polsce oraz dla najstarszych i najmłodszych uczestników. Wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w dyktandzie o ambitnej treści – jak przystało na konkurs.

Dziękujemy wszystkim organizatorom za zorganizowanie dla wszystkich chętnych Dyktanda z języka polskiego na Ukrainie.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom dyktanda.

Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 oraz przez projekt «Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie» realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

Dzięki!

Redaktorzy zostali powiadomieni.