26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Upamiętnia dzień wejścia w życie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, uchwalonej w 1984 roku.

Polska pamięta o swoich rodakach, którzy byli torturowani i w znacznej liczbie zamęczeni przez okupantów. Nie traci też z oczu sytuacji na Ukrainie i stoi na stanowisku, że oprawcy muszą odpowiedzieć za zbrodnie, których się tam dopuszczają.

Tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Zakaz stosowania tortur jest absolutny i jednoznaczny. Żadna z takich okoliczności jak stan wojny, atak terrorystyczny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur.

Źródło: strona FB Konsulat Generalny RP we Lwowie

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: