24 czerwca 1900 r. urodził się Rafał Lemkin polski i amerykański prawnik karnista pochodzenia żydowskiego, twórca pojęcia „ludobójstwo” i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, podpisanej 9 grudnia 1948, nazywanej „Konwencją Lemkina”.

Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie słuchał wykładów najwybitniejszych znawców prawa, m.in. Juliusza Makarewicza, Leona Pinińskiego czy Oswalda Balzera. Od czasów studenckich zajmował się ustawodawstwem karnym państw totalitarnych, przede wszystkim Włoch Mussoliniego i Związku Radzieckiego, opisując w swoich pracach funkcję prawa karnego w systemach prawnych i społecznych tych państw.

Drugą połowę życia spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontynuował działalność naukową. Był dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W wykładzie „Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie”, wygłoszonym w nowojorskim Manhattan Centre w 1953 r. uznał sztucznie wywołany przez władze sowieckie głód na Ukrainie w latach 1932–1933 (Hołodomor) za klasyczny przykład tej zbrodni.

Źródło: strona FB Konsulat Generalny RP we Lwowie

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: