W poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. we Lwowie rozpocznie działanie punkt przyjmowania wniosków wizowych (PPWW). Usługodawca zewnętrzny TLSKontakt Ukraina rozpocznie świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych na potrzeby Konsulatu Generalnego RP we Lwowie zgodnie z aneksem do umowy zawartym 12 sierpnia. Dzięki uruchomieniu PPWW skrócony zostanie czas oczekiwania na złożenie wniosku, a wnioskodawcy otrzymają lepsze warunki do składania wniosków oraz możliwość złożenia wniosku drogą korespondencyjną.
PPWW w początkowym okresie będzie przyjmował wyłącznie wnioski o wydanie wizy krajowej. Z dniem uruchomienia PPWW wstrzymana zostanie możliwość złożenia wniosku o wizę krajową bezpośrednio w konsulacie, z wyjątkiem członków rodzin obywateli RP i UE oraz posiadaczy Karty Polaka i najbliższych członków ich rodzin. Termin na złożenie wniosku w PPWW przydzielany będzie w systemie e-konsulat w drodze losowania. Osoba, która otrzyma informację o przydzielonej dacie złożenia wniosku, począwszy od 29.08.2022 r. opłaca usługę oraz w wyznaczonym dniu składa lub wysyła wniosek do PPWW.
Szczegółowe informacje na temat nowej procedury składania wniosków wizowych dostępne będą na uruchomionej wkrótce stronie usługodawcy oraz na stronie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Źródło: Konsulat Generalny RP we Lwowie

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: