Danusia Nagawyczko

Z wielką przyjemnością informujemy, że Danusia Nagawyczko, uczennica Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem, została zakwalifikowana do III (międzykontynentalnego) etapu Konkursu Recytatorskiego „Słowem Polska” organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem Pierwszej Damy RP, reprezentując Ukrainę.
Celem Konkursu jest wyłonienie reprezentantów szkół z różnych kontynentów, zainteresowanie uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą literaturą polską, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz promowanie talentów recytatorskich.
Dziewczynka została przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego Elżbietę Piotrowską, skierowaną przez ORPEG, we współpracy z jej mamą.
Należy podkreślić, że Danusia w pięknym stylu ze świadomością językową przekazała treść utworu Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej „Czas – krawiec kulawy”.
Prawdziwie piękna polska mowa brzmi i kwitnie tu w Równem w kolejnym pokoleniu Polaków dzięki aktywnej działalności Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta. To wielki zaszczyt dla nas wszystkich.

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: