zdjęcia: Aleksander Ibułajew

W tym roku szkolnym 2021/2022 zajęcia w szkole sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im.Wł.St.Reymonta w Równem rozpoczeły się od aktywnego uczestnictwa uczniów w Narodowym Czytaniu fragmentów dramatu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Następnie jedenastoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w pisaniu VIII Ogólnoukraińskiego Dyktanda z języka polskiego na Ukrainie – „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”. Spośród piszących z różnych organizacji trzech uczniów szkoły zdobyły tytuły Mistrzów Ortografii Polskiej za rok 2021.

W dniu 09 października 2021 roku w Polskiej Szkole Sobotniej, działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im.Wł.St.Reymonta w Równem, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Rok szkolny zaczęliśmy z lekcji historii sztuki. Uczniowie z wielką ciekawością wysłuchali wykładu Pani Elżbiety Piotrowskiej, nauczycielki języka polskiego, o życiu i twórczości Wojciecha Kossaka, wybitnego polskiego malarza. Uczniowie otrzymali przybory szkolne przekazane przez Konsulat Generalny RP w Łucku. Na uczniów czekał również słodki poczęstunek.
Spodziewamy się że powrót do szkoły będzie czasem owocnej nauki i pracy. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im.Wł.St.Reymonta w Równem bierze udział w projekcie „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021” przez Fundację Wolność i Demokracja.

Źródło: strona FB Władysław Bagiński
zdjęcia: Aleksander Ibułajew

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • %d bloggers like this:

    Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: