nawa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2023/2024. Jest to program umożliwiający obywatelom państw rozwijających się podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Jest to wspólna inicjatywa MSZ, MEiN i NAWA realizowana w ramach polskiej współpracy rozwojowej. W ubiegłym roku chęć udziału w Programie zgłosiło ponad 2 tys. kandydatów.

Oferta stypendialna w ramach Programu im. Stefana Banacha kierowana jest do obywateli następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam.

Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Obywatele krajów Europy, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej mają możliwość studiowania również w dziedzinie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta. Przewidziano również możliwość uczestnictwa w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (ścieżka polskojęzyczna programu) lub letnim kursie języka i kultury polskiej (ścieżka anglojęzyczna programu).

Ogłoszenie o naborze wraz ze szczegółami oferty znajduje się na stronie internetowej:

https://nawa.gov.pl/…/program-stypendialny…/ogloszenie (wersja polska)

https://nawa.gov.pl/…/the-banach…/call-for-proposals (wersja angielska)

Kandydaci składają wnioski w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do 31 marca 2023 roku do godz. 15.00.

Jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków jest możliwość przedstawienia przez kandydata na stypendystę rekomendacji, w tym rekomendacji placówki dyplomatyczno-konsularnej.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do końca lipca 2023 roku.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: banach@nawa.gov.pl

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas zaznaczając wybrany fragment i wciskając Ctrl+Enter.

  • Українська
  • Zgłoszenie błędu w tekście

    Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: